DEN SVENSKA EKONOMIN

Ledare: Kommunakuten är som plåster på invärtes skador

Bild: Beate Oma Dahle

Regeringens kommunakut ska ge särskilt bidrag till kommuner som har högre skatt än rikssnittet och högre skulder än tillgångar. Att staten belönar kommuner som missköter sin ekonomi är inget nytt, skriver Susanna Silfverskiöld på SvD:s ledarsida.

Det kommunala utjämningssystemet är framförallt ett av systemen som fungerar som ansvarsbefriande för kommuner som gör fel. Dessutom, när kommuner ökar sina skatteintäkter genom att exempelvis få fler i arbete, fördelas vinsten, upp till 95 procent, till andra kommuner. För en del kommuner är det mer fördelaktigt om en invånare lever på bidrag, hellre än att de sätts i arbete.

Det är därmed inte konstigt att svenska kommuner är så dåliga på att sänka skatten, skriver Susanna Silfverskiöld. Men det får en förödande effekt för landet som helhet. Istället för statsbidrag borde kommunerna arbeta för bättre förutsättningar för välmående företag att växa, och människor att försörja sig.

”Med kommunakuten försöker regeringen än en gång lägga plåster på kommuners ekonomiska djupliggande sår, samtidigt som den bevarar incitamenten att driva in och slösa med andras pengar. Tänk om det vore tvärtom?” skriver Susanna Silfverskiöld.

SvD: ”Varför avhålla sig från kostnadsdrivande politik, när någon annan i slutändan betalar?”