DEN SVENSKA SÄKERHETEN

Debatt: Sveriges beredskap behöver näringslivet

Hotbilden mot Sverige är mer komplex än någonsin. Att bygga ett motståndskraftigt samhälle kräver en gemensam ansats, skriver flera näringslivsföreträdare, på Di Debatt.

Företagens roll för Sveriges beredskap är central, och näringslivet måste i mycket högre utsträckning vara en del av beredskapsplaneringen. Tillsammans kan vi öka samhällets motståndskraft vid kriser, menar en grupp ledande företrädare i det svenska näringslivet.

”Vi inom näringslivet är villiga att bidra och ta ansvar. Vi är en fundamental och central del av totalförsvaret och Sveriges beredskapssystem. Men för att kunna dra vårt strå till stacken krävs tydlighet, tidig involvering, kostnadstäckning och en välgrundad tanke kring privata företags roll utifrån deras förutsättningar och marknadens principer”, skriver de på Di Debatt.

Om debattörerna:

Göran Grén, avdelningschef Svenskt Näringsliv

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening

Hans Lindberg, vd Svenska Bankföreningen

Thomas Schölin, tf vd Drivkraft Sverige

Åsa Pettersson, vd Energiföretagen

Anna Karin Hatt, vd Lanbrukarnas riksförbund

Per Arfvidsson, vice vd Lantmännen

Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen

Anna Lefevre Skjöldebrand, vd Swedish Medtech

Maria Sunér, vd Svemin

Karin Brynell, vd Svensk dagligvaruhandel

Mats Galvenius, vd Svensk Försäkring

Mats Hedenström, näringspolitisk chef Svensk Handel

Richard Orgård, förbundsdirektör Säkerhetsföretagen

Robert Limmergård, generalsekreterare Säkerhets- och försvarsföretagen

Åsa Zetterberg, förbundsdirektör TechSverige

Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen

Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen

Pierre Sandberg, förbundsdirektör Tågföretagen

Debatt: Sveriges beredskap behöver näringslivet