DEN SVENSKA EKONOMIN

Debatt: Så kan Sveriges företag gå stärkta ur krisen

Bild: Stina Stjernkvist/TT

I Altinget presenterar Anders Persson, förbundsdirektör Innovationsföretagen, flera reformer som skulle kunna förbättra förutsättningarna för svenska företag.

Den nya regeringen bör bland annat prioritera kompetensförsörjning, att styra offentlig upphandling efter näringslivets 22 färdplaner mot fossilfrihet, och stärka Sveriges konkurrenskraft globalt, anser han.

”Sveriges välstånd är byggt på svenska företags förmåga att konkurrera globalt. Vi är fortfarande ett av världens mest konkurrenskraftiga och innovativa länder men andra länder är på väg i kapp och förbi. Nu krävs reformer som ger svenska företag övertaget i en allt hårdare global konkurrens”, skriver Anders Persson i Altinget.

Altinget: Så kan Sveriges företag gå stärkta ur den den ekonomiska krisen