DEN SVENSKA BESÖKSNÄRINGEN

Debatt: Personalbrist hotar julen på hotell och restaurang

Bild: Jon Olav, Nesvold

15 000 personer inskrivna i hotell och restaurangs a-kassa. Det går inte ihop, skriver restaurangägaren Eva Dunér i GP.

Julen innebär högsäsong för besöksnäringen och efterfrågan är stor, men restaurangerna har svårt att möta den på grund av personalbristen.

”Besöksnäringen drabbades hårt av pandemin och för många är det fortfarande en kamp för att få verksamheterna att gå runt. Utan personal kan vi inte växla upp i den takt vi behöver. Samtidigt är 15 000 personer inskrivna i hotell och restaurangs a-kassa. Det går inte ihop”, skriver Eva Dunér som vill förenklade regler för anställning och en bättre matchning.

GP: Personalbrist hotar julen på hotell och restaurang