DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Debatt: Gör det enklare att vara entreprenör – inte dyrare

Rudolf Antoni, regionchef Svenskt Näringsliv Västra Götaland. Bild: Ernst Henry Photography

Det väcker oro att regeringen har föreslagit en justering av entreprenörsskatten, skriver Mikael Erlandsson och Rudolf Antoni på GP-debatt.

Regeringen har tillsatt en utredning för att föreslå förenklingar av entreprenörsskatten. Men det är oroväckande att regeringen samtidigt har föreslagit en justering av skattesatsen, menar Mikael Erlandsson, regionchef Företagarna Västra Götaland och Rudolf Antoni, regionchef Svenskt Näringsliv Västra Götaland.

"Från vissa läger i politiken hävdas att entreprenörsskatten är för låg och anekdotiskt har enstaka yrkesgrupper pekats ut. Det visar sig dock att dessa utgör enstaka procent av alla fåmansföretag”, skriver debattörerna i GP.

Gör det enklare att vara entreprenör – inte dyrare