REGELKRÅNGLET

Debatt: Krångliga tillståndsprocesser ett problem

Det är viktigt att reformera systemet med hur miljötillstånden fungerar, skriver arbetsutskottet för Svenska industrikommuner i en debattartikel i Barometern.

Arbetsutskottet representeras av toppolitiker i olika kommuner och de menar att den industriella utvecklingen i Sverige påverkas och drivs till stora delar av det klimatrelaterade omställningsarbetet som pågår inom hela näringslivet. Det kommer att krävas stora insatser från näringslivets sida om Sverige ska kunna nå sina miljömål. Men då måste tillståndsprocesserna blir enklare och snabbare.

”Vi har många exempel på tillståndsprocesser som upplevs som oförutsägbara och utdragna i tiden. Investerarna blir osäkra och vi riskerar att de söker andra etableringar utanför vårt land. Idag pågår en intensiv diskussion om möjligheten att minska ledtiderna för att få ett miljötillstånd. Det handlar exempelvis om tillstånd för vindkraftverk, gruvor med metaller som är nödvändiga för batteritillverkning samt utsläppsfria produktionsmetoder för ståltillverkning”, skriver politikerna i Barometern.

Arbetsutskottet för Svenska industrikommuner

Andreas Erlandsson, kommunstyrelsens ordförande, Oskarshamn.

Catharina Fredriksson, kommunstyrelsens ordförande, Oxelösund.

Jan Bohman, kommunstyrelsens ordförande, Borlänge.

Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande, Luleå.

Anton Sjödell, kommunalråd, Gislaved.

"Krångliga tillståndsprocesser är ett problem”