EU:S FRAMTID

Ledare: Sociala taxonomin hot mot fritt företagande

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen Bild: Boris Grdanoski

EU:s sociala taxonomi är ett hot mot det fria företagandet, skriver DI:s Lotta Engzell-Larsson i en ledare.

”Definitionerna av hållbarhet är svåra, politiskt laddade och kidnappas lätt av särintressen och opinionsorganisationer.” Det skriver Lotta Engzell-Larsson på DI Ledare. Hon menar att det fria företagandet skulle bli underminerat om det skedde en breddning av begreppet hållbarhet till att gälla även sociala FN-mål.

Lotta Engzell-Larsson vänder sig kraftigt mot förslaget om EU:s sociala taxonomi och menar att det har blivit dåligt bland annat för att intresset från finansmarknaderna inte är särskilt stort. ”Förslaget präglas starkt av en misstänksamhet mot den privata äganderätten och det fria företagandet”, skriver hon.

DI: Sociala taxonomin är de nya löntagarfonderna