DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Professor: Utrikes födda utan jobb måste prioriteras

STOCKHOLM 20191016Bild på person som söker arbete via Arbetsförmedlingens digitala tjänst på dator.Foto: Stina Stjernkvist / TT kod 11610 Bild: Stina Stjernkvist/TT

Professor Mats Hammarstedt skriver på DI Debatt att han vill ha långsiktiga åtgärder för att minska långtidsarbetslösheten.

Det är framför allt utrikes födda med kort formell utbildning som är överrepresenterade i arbetslöshet, menar Mats Hammarstedt som är professor i nationalekonomi på Linnéuniversitetet och Institutet för Näringslivsforskning.

”När pandemin närmar sig sitt slut blir det angeläget att flytta fokus från krisbekämpning till ett mer långsiktigt arbete för att förbättra situationen för utsatta grupper på arbetsmarknaden”, skriver han i debattartikeln.

DI: ”Den som diskuterar långtidsarbetslöshet utan fokus på integration får med stor säkerhet svårt att formulera effektiva åtgärder för att förbättra situationen”