REGELKRÅNGLET

Ledare: Därför är det oförutsägbart att verka i Sverige

Bild: Karl Melander

Sverige blir allt mer oförutsägbart att verka i. Det skriver Edvard Hollertz på ATL Ledare.

Å ena sidan fattar regeringen beslut om att all verksamhet som påverkar miljön bara bör ges tidsbegränsade tillstånd. Å andra sidan anser andra delar av staten att tillståndsprocesser är krångliga och utdragna.

”Alla olika turer kring Cementas kalkbrytning på Gotland är ett närmast övertydligt exempel på hur oförutsägbar situationen har blivit i Sverige”, skriver Erik Hollertz.

Han anser att om vi ska klara omställningen till ett hållbart samhälle så behöver företagen förutsägbarhet. Och det har de inte idag.

ATL Ledare: ”Fallet Cementa visar hur oförutsägbart Sverige har blivit”