DEBATTEN OM STATLIGT ÄGANDE

M-topp: SAS måste stå på egna ben

Bild: Johan Nilsson/TT

Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd i Region Stockholm, skriver på DN Debatt att staten bör säljer sina andelar i SAS.

Han menar att SAS har kostat skattebetalarna stora summor, inte minst under pandemin då flygbranschen och SAS drabbades hårt av restriktionerna.

”Det är fel att statligt ägande i flygbolag är att ta ansvar. Det bevisar miljardrullningen såväl före som under pandemin. Att ta ansvar är att värna skattebetalarnas pengar och föra en politik som prioriterar bland statens åtaganden”, skriver Tamson.

DN: ”Nu är det dags att avveckla det statliga ägandet i SAS”