DEBATTEN OM INKOMSTSKILLNADERNA

Ledare: Svenskar ovilliga att beskatta rika

STOCKHOLM 20210202Börs och pengar.Foto: Henrik Montgomery/TT Kod: 10060 Bild: Henrik Montgomery/TT

Rainer Zitelmann, doktor i sociologi, har i en studie undersökt inställningen till förmögna i olika länder. Den svenska inställningen sticker ut, skriver Susanna Silfverskiöld på SvD:s ledarsida.

Rainer Zitelmann visar i sin nya bok ”Förebilder och syndabockar – Synen på rika i Sverige och andra länder” (2021) att Sverige är det enda landet, av de sju som granskats, där en klar majoritet av befolkningen motsätter sig mycket höga skatter för rika. Förvånande kanske, när det Sverige länge haft en utpräglad politisk retorik om ekonomisk utjämning, skriver Susanna Silfverskiöld.

Kanske kan studiens resultat härröras till Sveriges redan höga skattetryck. Tillsammans med införandet av arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatt har detta jagat bort kompetens och kapital.

En insikt om att företagandet har stor betydelse för landet kan också ha landat hos svenskarna. I Zeitelmanns undersökning rankar de tillfrågade vilka grupper de anser förtjänar sin rikedom mest. Entreprenörer och egenföretagare ligger då i toppen.

Zitelmann identifierar en grupp som kallas ”socialt avundsjuka” – personer som är för ytterligare beskattning av de rikaste. I Sverige utgör gruppen 21 procent av befolkningen, och de icke-avundsjuka uppgår till 48 procent. I Tyskland och Frankrike är gruppen socialt avundsjuka större, 33 respektive 34 procent.

SvD: ”Svenskar sticker ut som mer positivt inställda till rika än befolkningen i flera av de andra länderna”