ENERGIPOLITIK

Debatt: Regeringen måste styra upp haveriet med vattenkraften

Bild: Malin Hoelstad/TT

Sverige har övertolkat EU:s vattendirektiv. Nu är det dags för regeringen att styra upp omprövningen av vattenkraften. Det skriver Gustaf Hellström, ordförande för Svensk Vattenkraftförening, på SvD Debatt.

Den juridiska processen för omprövning av vattenkraft har vuxit till ett administrativt monster som är övermäktigt för rättsväsendet, menar Gustaf Hellström. Han menar att hela omprövningen av vattenkraften är ett haveri.

”Från myndighetshåll hörs ofta att de bara följer EU:s vattendirektiv. Hur kan det då vara att Sverige är det enda land i EU som driver EU-direktivet till att fungerande vattenkraft rivs ut? I Norge, som också har att följa EU:s vattendirektiv, är 60 nya småskaliga vattenkraftanläggningar under uppförande”, skriver han.

Enligt Gustaf Hellström krävs ett helt nytt synsätt för omprövningen. Det handlar bland annat om att kvaliteten på miljökvalitetsnormerna behöver höjas och att skapa en väl fungerande samverkan med berörda intressenter.

” Miljön tjänar inget på att pengarna bränns på ett ändlöst processande i domstolarna. Detta faktum bör vara vitalt för hur regeringen väljer att förändra lagar och förordningar”, skriver han.

Debatt: ”Ta tag i haveriet med vattenkraften”