DEBATTEN OM FRISKOLORNA

Debatt: Värna valfriheten i skolan

Genrebild. Bild: Johan Nilsson/TT

”De som är bäst på att bedöma om en skola är bra eller dålig för en enskild elev, är eleven själv och dennes föräldrar. Därför är det viktigt att vi värnar valfriheten”, skriver Dan Olofsson i en insändare i Sydsvenskan.

Han menar att systemet borde fokusera på att tillåta de bra skolorna att växa mer än de som är dåligt skötta – oavsett om det är friskolor eller kommunala skolor.

”Som organisationsform anser jag att monopol, offentliga och privata, är skadliga. Det är mot denna bakgrund jag är negativ till att all skolverksamhet drivs som ett offentligt monopol. Följden av att förbjuda vinster i friskolor är att de i huvudsak avvecklas, och då får vi ett offentligt monopol”, skriver han.

Sydsvenskan Insändare: Monopol är skadliga – vi måste värna om valfriheten i skolan