DEBATTEN OM FRISKOLORNA

Debatt: Kunskapsfallet inte friskolornas fel

En student skriver. Bild: ANDERS WIKLUND / TT

Att svenska elevers resultat har sjunkit i Pisa-mätningen beror på en rad faktorer, men inte på friskolorna. Det skriver Gabriel Heller Sahlgren, forskare vid IFN, på DN Debatt.

I en ny analys menar han att kunskapsfallet inte friskolornas fel och lyfter fram en rad andra faktorer som behöver adresseras för att elever ska få bättre Pisa-resultat.

”Att svenska elever jäm­förelsevis får väldigt lite av den (traditionella) matematikundervisning som är positivt relaterad till kunskaperna är exempelvis bekymmersamt. Relativt sett stor oordning på lektionerna, många förseningar och faktumet att elever lägger förhållandevis lite tid på matematikläxor är inte heller positivt”, skriver Gabriel Heller Sahlgren, forskare vid Institutet för näringslivsforskning (IFN), på DN Debatt.

DN Debatt: ”Skyll inte på friskolorna när eleverna räknar fel”