ARBETSKRAFTSINVANDRING

Forskare: Arbetslösa svenskar kommer inte flytta till jobben

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M), Fil. dr Jonas Grafström, forskare inom nationalekonomi verksam vid Ratio.

Det finns skäl att anta att personer som redan bor i Sverige inte kommer att flytta för att ta lediga jobb, skriver forskaren Jonas Grafström på Ekonomisk Debatt.

Regeringen menar att det höjda försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare motiveras med att det finns arbetslösa i Sverige som kan ta de lediga jobben, men det stämmer inte, menar han.

”Jag skulle inte vara förvånad om regeringens reform leder till att vakanser förblir otillsatta och till att värden inte skapas, samtidigt som flyttar inte görs. Regionala, ekonomiska och arbetsmarknadspolitiska åtgärder strävar ofta efter att eliminera flytthinder, men är lika ofta ineffektiva när det gäller att påverka rörlighetsgraden”, skriver han.

Ekonomisk Debatt: Flyttar svenskar till jobb?

Om debattören:

Fil. dr Jonas Grafström, forskare inom nationalekonomi verksam vid Ratio, Luleå tekniska universitet och Oxford Institute for Energy Studies.