DEN SVENSKA EKONOMIN

Debatt: Det finanspolitiska ramverket bör omprövas

Klas Eklund. Bild: Claudio Bresciani / TT

Det finanspolitiska ramverket bör omprövas, men begreppet underskottsmål leder fel, skriver nationalekonomen Klas Eklund på SvD Debatt.

Han menar att det kan vara dags att slopa överskotts­målet och under en period låna för att finansiera viktiga energi- och infrastruktur­investeringar.

”Sverige har högt kreditbetyg. Samtidigt finns växande offentliga investerings­behov i energi­produktion, elnät, VA-nät, järnvägs­underhåll och vägnät. Bygg- och bostads­sektorn är i kris. Dessutom måste vi bygga ut rättsväsendet, försvaret och förbättra kvaliteten inom vård och skola. I den meningen är det rimligt att slopa överskotts­målet, tillåta en viss upplåning under en period och acceptera en högre skuldnivå”, skriver han.

SvD Debatt: ”Underskottsmål kan leda oss fel”