ARBETSMILJÖ

Ministern: Vi har dialog med parterna om arbetsmiljön

Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg presenterar Lars Lööw som ny generaldirektör för Arbetsmiljöverket. Bild: Henrik Montgomery/TT

Arbetsmiljöverket har i årets budget fått mer resurser för att stärka sitt tillsynsarbete, skriver Paulina Brandberg (L), biträdande arbetsmarknadsminister, på GP Debatt.

I en replik går ministern emot Socialdemokraternas påstående att om regeringen hade satt in åtgärder för att få fram fler skyddsombud så hade antalet arbetsplatsolyckor varit färre.

”Regeringen har naturligtvis löpande dialog med arbetsmarknadens parter i denna och andra frågor på arbetsmiljöområdet”, skriver Paulina Brandberg i GP.

GP: Vi har givit mer resurser till fler oanmälda inspektioner