DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Expert: Ingen bra idé att återinföra ett förlegat system

Amelie Berg, arbetsmarknadsexpert Svenskt Näringsliv. Bild: STEFAN TELL

Det är ingen bra idé att den myndighetsbaserade arbetsmarknadsprövningen återinförs, skriver Amelie Berg, arbetsmarknadsexpert, i en kommentar på Svenskt Näringsliv.

Den myndighetsbaserade arbetsmarknadsprövningen togs bort för 15 år sedan och ersattes med dagens efterfrågebaserade system. I nuvarande systemet är det arbetsgivaren och inte staten som avgör vilken kompetens som behövs i verksamheten.

”Att återinföra ett förlegat system där staten överprövar arbetsgivarens behov är ingen bra idé. Men dessvärre är det allt för få som minns arbetsmarknadsprövningens brister”, skriver Amelie Berg på Svenskt Näringslivs hemsida.

SN: Nya regler: Snart får företagen inte bestämma själva vem de ska anställa