DEN SVENSKA UTBILDNINGEN

Krönika: Skolresultaten är svagast i utsatta områden

Genrebild. Bild: Henrik Montgomery/TT

Skolans största problem är att elever med svag socioekonomisk bakgrund fallit mest i Pisaundersökningen, skriver Maria Jelmini i en kommentar i SvD.

Kanske är det så att det svenska skolsystemet sviker de elever som mest behöver undervisningen. Det är till stor del i de områden som klassas som särskilt utsatta som skolresultaten är svaga.

”Det är inte raketforskning att föreslå att det är här man behöver satsa. För med goda skolresultat följer ofta också gott självförtroende, stolthet och framtidstro”, skriver Maria Jelmini i SvD.

SvD: Sviker skolan dem som behöver den mest?