REGELKRÅNGLET

Debatt: Regelförenkling skapar tillväxt

Bild: Jessica Gow/TT

Regeringen borde prioritera att förenkla regelverken för Sveriges företagare, skriver företrädare för Näringslivets regelnämnd, Fastighetsägarna, Lantbrukarnas riksförbund, Företagarna, Småföretagarnas riksförbund och Svensk handel på Altinget Debatt.

Näringslivets regelnämnd (NNR) har skickat 19 förslag på regelförbättringar till regeringen.

”Förslagen omfattar områdena skatt (framför allt moms, entreprenörsskatt och redovisning/revision), miljö (framförallt miljötillståndsprocessen och avfallshantering) och myndighetsutövning (framförallt på regional och lokal nivå). Dessa tre områden är de som ofta toppar mätningarna över vad företagen själva uppfattar som mycket betungande. Därför skulle förslagen, om de genomfördes, underlätta för många företag i de flesta branscher och därmed få en stor sammantagen effekt för näringslivet”, skriver debattörerna.

”Tydliga, välfungerade och kostnadseffektiva regelverk för företagande är viktigt för att näringslivet ska kunna utvecklas, bli konkurrenskraftigt och skapa tillväxt för samhället. Tyvärr har utvecklingen under många år gått i motsatt riktning och regelbördan har blivit ett allt större problem för svenska företag.”

Altinget Debatt: Att följa krångliga regelverk kostar svenska företag mer än 377 miljarder kronor