DEN SVENSKA SJUKVÅRDEN

Experter: Minska antalet regioner och inför hårdare styrning

Arkivbild på sjuksköterska i vårdmiljö. Bild: Jessica Gow/TT

”Regionernas bristande förmåga att hushålla med vårdens resurser leder till allvarliga problem för patienter och vårdpersonal, men även för näringslivet”, skriver företrädare för Svenskt Näringsliv i Dagens Medicin.

Regionerna måste bli färre, anser Lena Furmark och Anders Morin, välfärdsansvariga på Svenskt Näringsliv.

”Staten måste ta sitt ansvar inom vissa nyckelområden, som digitalisering, vårdköer, uppföljning och kvalitetsredovisning. Antalet regioner måste bli färre och staten måste bli tuffare i sin styrning av regionerna. När regionerna blir färre måste också organisation och arbetssätt moderniseras och professionaliseras”, skriver de i Dagens Medicin.

Dagens Medicin: ”Antalet regioner måste bli färre”