DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Parterna: Etableringsjobben är bästa lösningen

Torbjörn Johansson, avtalssekreterare LO, Mattias Dahl, vice vd Svenskt Näringsliv, och Martin Wästfelt, förhandlingschef Unionen. Bild: Claudio Bresciani/TT

Den bästa lösningen för att nyanlända ska kunna etablera sig på arbets­marknaden är etableringsjobben, skriver företrädare för Svenskt Näringsliv, LO och Unionen i en replik i SvD.

Nyligen dömde docenterna i civilrätt Niklas Selberg och Erik Sjödin ut reformen om etablerings­jobb i en debattartikel i SvD. Men företrädare för arbetsmarknadens parter menar att de gör det på felaktiga grunder.

”Etableringsjobben är den hittills bästa konstruktionen för att nyanlända och långtids­arbetslösa ska bli integrerade i det svenska samhället och kunna etablera sig på arbets­marknaden”, skriver Mattias Dahl, vice vd Svenskt Näringsliv, Torbjörn Johansson, avtalssekreterare LO och Martin Wästfelt, förhandlingschef Unionen i en replik.

SvD: ”En integrations­insats förenlig med EU-rätten”

SvD: ”Etableringsjobben strider mot EU-rätten”