SVENSKA FORSKNINGEN

Debatt: Krävs mer statligt stöd till forskning om biologisk mångfald

Viveka Beckeman, vd Skogsindustrierna. Bild: Pressbild

Skogsindustrin bidrar med sysselsättning, exportintäkter och global konkurrenskraft. Men det finns potential att göra mer – om regeringen bara öppnar plånboken. Det menar företrädare för Skogsindustrierna, som i en debattartikel på Ny Teknik lyfter behovet av mer forskning inom bland annat biologisk mångfald.

I debattartikeln lyfter Skogsindustrierna fram en rad förslag till regeringens forsknings- och innovationspolitiska proposition för de kommande åren. Branschorganisationen släppte nyligen en så kallad framtidsagenda med tydliga ambitioner inom klimatnytta, cirkularitet och biologisk mångfald, som man nu passar på att dela med sig av.

”Den kompletteras väl av Skogsnäringens forskningsagenda som pekar ut ett flertal satsningar inom forskning och innovation som behövs för att infria de högt ställda löftena”, skriver Viveka Beckeman och Torgny Persson, vd respektive chef för forskning och innovation på Skogsindustrierna, i debattartikeln.

Enligt Skogsindustrierna lägger branschen 2,3 miljarder kronor om året på egen forskning. Framöver vill organisationen se statliga forskningsanslag med fokus på ”behovsmotiverad industrirelevant forskning och innovation”.

Ny Teknik: Skogsindustrierna: ”Stärk forskningen om cirkulär bioekonomi – våra förslag”