BROTTEN MOT FÖRETAGEN

Debatt: Därför måste företag och myndigheter kämpa mot brotten tillsammans

Bild: Johan Nilsson/TT

Inrätta ett nationellt näringslivsråd mot organiserad brottslighet. Det föreslår Amir Rostami och Fredrik Erfelt på SvD Debatt.

När brottsligheten mot företagen ökar måste näringslivet bli mer involverat i kampen för att stävja brotten, menar Amir Rostami, professor i kriminologi vid Högskolan i Gävle och Institutet för framtids­studier, och Fredrik Erfelt, biträdande närings­politisk chef, Stockholms Handels­kammare.

”Laglydiga företag måste kämpa tillsammans med myndigheterna för att hålla rent från ojuste konkurrens och kriminella företagare. Företagen behöver införa och upprätthålla tydligare etiska normer och implementera tydligare interna kontroller mot fusk och organiserade regel­överträdelser”, skriver de på SvD Debatt.

De menar att företagen redan tar ett stort ansvar, men att arbetet måste intensifieras. Alla företagare bör fråga sig hur de kan bidra, anser de.

Men företagens egna åtgärder är inte tillräckliga, utan det behövs ett samarbete över organisationsgränserna, enligt debattörerna.

”Vi efterlyser nu en samverkans­plattform där närings­livet och offentliga institutioner kan mötas för att diskutera förslag på åtgärder. De offentliga institutionerna måste vara rådgivande och efterfråga närings­livets stöd, vara proaktiva och tydliga med vad de förväntar sig av en brotts­bekämpande partner”, skriver de.

SvD Debatt: ”Ta hjälp av företagen i kampen mot brott”