KOMPETENSKRISEN

Skolverket: Skola och arbetsmarknad i obalans

Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket. Arkivbild. Bild: Henrik Montgomery/TT

Utbildning (TT)

För att lösa kompetensbristen inom offentlig sektor och näringslivet måste utbildningsutbudet inom gymnasieskolan och komvux bättre matcha arbetsmarknadens behov.

Det skriver Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson på DN Debatt och ger en rad förslag på insatser.

Dels föreslås att huvudmän och friskolor i större utsträckning samverkar regionalt för att fortsätta möta elevers vilja men också arbetsmarknadens behov. En annan punkt är att antalet platser inom yrkesutbildningar där kompetensbristen är stor utökas och att attraktionskraften till utbildningarna stärks.

De föreslagna insatserna är en del av det regionala planeringsunderlag som bland annat ska fungera som stöd i planeringen och utformningen av utbildning inom gymnasiet och komvux.

Skolverket vill också att huvudmännen, skolorna och branscherna tar ett gemensamt ansvar för att stärka yrkesutbildningens kvalitet.

Dessutom behöver skolorna och huvudmännen ta ansvar för att eleverna får tillgång till studie- och yrkesvägledning som gör att de kan göra "kloka och väl avvägda val" av fortsatt utbildning, anser myndigheten.

"Med dessa insatser kan vi få en bättre dimensionering av den gymnasiala utbildningen och få fler elever att välja utbildningar som leder till jobb eller fortsatta studier", skriver Peter Fredriksson bland annat.