DEBATTEN OM FRISKOLORNA

Debatt: Friskoleelever missgynnas ekonomiskt

Elev under en matematiklektion. Bild: Lars Pehrson/SvD/TT

Likvärdighet råder inte i den svenska skolan, skriver företrädare för Friskolornas riksförbund i Altinget.

I en ny rapport visar Mikaela Valtersson, tidigare ordförande för Friskolornas riksförbund, att friskolornas elever inte är överkompenserade. Tvärtom missgynnas de, slår hon fast utifrån material från 32 kommuner.

”Endast två kommuner i vår studie, Gävle och Helsingborg, har ett skolpengssystem där fristående och kommunala skolor – som svensk lag föreskriver – får lika mycket”, skriver hon tillsammans med Per-Arne Andersson, ordförande på Friskolornas Riksförbund, i Altinget.

Altinget: Friskolornas elever missgynnas av skolpengen