DEN SVENSKA SJUKVÅRDEN

Debatt: Sjukvårdens problem är inte personalbrist

Bild: Fredrik Sandberg/TT

Problemen i sjukvården beror inte på brist på personal utan att en stor del av tiden ägnas åt annat än patientvård. Det menar tre läkare på Svenska Dagbladets debatt.

Sjukvårdens problem med vårdplatsbrist, kaos på akutmottagningar och långa väntetider är välkända men problemet är inte brist på personal, menar debattörerna och exemplifierar med siffror.

Under perioden 1974 till 2013 ökade antalet läkare och sjuksköterskor enligt Socialstyrelsen med 200 procent. Under samma period var folkmängdsökningen 17 procent.

”Överbeläggningarna nådde 2021 en ny toppnivå. Enligt Sveriges kommuner och regioner, SKR, väntar i dag 183 000 patienter på operation. Läkarnas produktivitet är sämst i Norden”.

Det verkliga problemet är enligt debattörerna alltså inte personalbrist utan snarare att sjukvårdspersonalens tid ägnas åt administration, rapportering, möten och dysfunktionella IT-system istället för direkt patientarbete.

SvD Debatt: ”Systemfel bakom krisen på sjukhusen”