KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Debatt: Sverige får inte halka efter i fossilfria industri­satsningar

SSAB:s hybrit:s pilotanläggning för framställning av fossilfri järnsvamp. Bild: Henrik Montgomery/TT

Att stänga ned vår basindustri för att spara el är inte ett vettigt sätt att möta klimatmålen och säkra landets industriella framtid, skriver tre debattörer på SvD Debatt.

De gröna industriprojekten i norra Sverige, Hybrit, H2 Green Steel och Northvolt har redan lockat in betydande utländskt kapital till Sverige. Det finns också en efterfrågan på koldioxidfritt stål från stora företag som strävar efter att uppnå koldioxidneutralitet i sin produktion.

Det skriver Per Strömberg, professor i finansiell ekonomi, Handels­högskolan i Stockholm tillsammans med Gustav Martinsson, docent i finansiell ekonomi, Stockholms universitet och Christian Thomann, lektor i företags­finansiering, Kungliga tekniska högskolan.

Men staten spelar fortfarande viktig roll i att överbrygga marknadsmisslyckanden som är kopplade till klimatförändringar.

SvD Debatt: ”Statligt stöd avgörande för industri­omställning”