Ledare: Orimligt att basnäring ges mindre vikt än rennäring

Rennäring Bild: Henrik Montgomery/TT

”Det är inte vettigt att en kulturverksamhet som i sammanhanget omsätter småpengar och sysselsätter ett fåtal ges större vikt än en regional basnäring”, skriver Peter Wennblad på SvD:s ledarsida.

Bakgrunden är att samebyar anser att turister stör rennäringen i Jämtlandstriageln, vilket fått STF att dra ner rejält på sin verksamhet i området. Peter Wennblad menar dock att politiken inte verkar kunna sätta gränser i frågan.

”Det första delbetänkandet från den parlamentariskt sammansatta kommitté som ska lämna förslag på ny renbeteslag tyder snarare på att samebyarna är på väg att ges ännu starkare skydd för sina minoritetsintressen”, skriver han på SvD:s ledarsida.

SvD ledare: Sverige ska inte styras av samebyarna