OSUND KONKURRENS

Ledare: Ge inte mer pengar till Samhall

Genrebild. Bild: SAMHALL

Att Samhall fick en miljard kronor extra i budgeten är anmärkningsvärt, skriver Tobias Wikström på Di:s ledarsida.

Regeringen verkar inte ha tagit till sig av den allvarliga kritiken från Riksrevisionen, Konkurrensverket och näringslivet som förts mot Samhall, menar han.

”Att staten går in och subventionerar ett statligt bolags dåliga affärer är anmärkningsvärt, med tanke på den väldokumenterade kritiken om underprissättning och oförmåga att klara hela sitt uppdrag. Det regeringen signalerar till privata företagare är att de aldrig kommer att kunna konkurrera med Samhall, för när bolaget har dumpat priserna för mycket, då täcker staten upp”, skriver han.

Di Ledare: Samhall borde inte få ännu en miljard