REGELKRÅNGLET

Debatt: ”Försvåra inte för nödvändiga regelförenklingar”

Bild: Kerstin Carlsson / TT

I en debattartikel kritiserar Erik Östman, expert på regelförenkling hos Företagarna, Expressens ledarsida för att han anser att de tar strid mot nödvändiga regelförenklingar med brottslighet som argument.

Han ställer sig kritisk till att Expressens ledarsida ifrågasätter regeringens åtgärder för att underlätta regelkrånglet för företagen med argumentet att det underlättar för kriminella företag.

Det är helt fel väg om man vill komma åt de kriminella företagen, menar han. Han påpekar att 4 av 5 jobb skapas av små- och medelstora företag samtidigt som dessa i dagsläget har det mycket tufft med den regelbörda so finns. Det handlar inte minst om bokföring, skattelagstiftning, arbetsmiljöregler, arbetsgivarregler och sjukförsäkringsregler. Därtill allsköns inrapporteringar och rätt teknisk utrustning som exempelvis kassaregister.

”Vill vi verkligen motverka ekonomisk brottslighet är det helt andra tillvägagångssätt som behövs. Det som behövs är ”proportionerliga, riskbaserade åtgärder och riktade myndighetskontroller. Då krävs fungerande myndigheter med rimliga förutsättningar att motverka organiserad brottslighet, inte att undvika eller misstänkliggöra nödvändiga förenklingar för småföretag”, skriver han.

Företagarna: ”Öppet brev till Expressens ledarredaktion...”