ENERGIPOLITIK

Ledare: Regeringarna blundade trots elvarningarna

Tidigare statsminister Stefan Löfven (S) och vice statsminister Isabella Lövin (MP). Bild: Jessica Gow/TT

Krisen för det svenska elsystemet hade kunnat undvikas, skriver Peter Wennblad på SvD:s ledarsida.

Trots att flera myndigheter bland annat varnade för att avvecklingen av Barsebäck skulle leda till obalanser och att höjda skatter tillsammans med vindkraftsubventioner skulle leda till nedlagd kärnkraft, struntade flera regeringar i detta. Det visar en ny granskning av Riksrevisionen.

Peter Wennblad lyfter särskilt fram höjningen av effektskatten för åtta år sedan.

”Den systemansvariga myndigheten Svenska kraftnät pekade på att den med stor sannolikhet skulle leda till att kärnkraftsreaktorer avvecklades, och efterlyste en konsekvensanalys för elförsörjningen. Men det enda som analyserades i regeringskansliet var hur stora intäkter skatten skulle generera till statens budget”, skriver han på SvD:s ledarsida.

SvD ledare: De blev varnade för elkrisen men fortsatte ändå