DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Ledare: Fortbilda läkarna

Bild: Johan Nilsson/TT

Under 2022 fick var femte ingen fortbildning alls. Det är för dåligt, och regeringen borde tillsätta en utredning krav på, och rätt till, fortbildning för allmänläkare. Det menar Ann-Charlotte Marteus på Expressen Ledare.

Ann-Charlotte Marteus lyfter att i de flesta länder i Europa så är fortbildning för vårdpersonal obligatorisk. Hon menar att ett större krav på fortbildning kan vara ett sätt att öka vårdresurserna och höja statusen i primärvården.

”Men det finns ett annat sätt att öka vårdresurserna: Se till att den vårdpersonal som finns har högsta möjliga kompetens – under hela sin karriär. Satsa på fortbildning!Ont om pengar och personal är helt enkelt ingen ursäkt för att dra ner på utbildningssatsningar ”bara just i år”. I långa loppet är det att göra ont värre”, skriver hon.

”Rimligen skulle läkarjobb i primärvården bli mer attraktivt om doktorerna visste att de var garanterade stimulerande vidareutbildning. Stressen över att inte räcka till borde minska”.

Expressen: Därför blir finska läkare smartare än svenska