Expert: Svenska företag mindre produktiva än tyska

Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv.

”Att Sverige är dåligt på att ta tillvara de kunskapsbaserade tillgångarna får effekter på samhällsekonomin”, skriver Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt, på Svenskt Näringslivs hemsida.

För att Sverige ska undvika att kunskapsbaserade tillgångar slarvas bort behövs politiska beslut i form av immaterialrättsstrategier, och en innovationsutredning, menar Christina Wainikka. Hon anser att det svenska målet bör vara att nå upp till samma nivå som Tyskland.

”Om vi i Sverige hade lyckats nå upp till Tysklands nivå hade omsättningen per anställd ökat med cirka 70 000 kronor, vilket hade inneburit en total omsättningsökning på nästan 157 miljarder kronor”, skriver hon på Svenskt Näringslivs hemsida.

Svenskt Näringsliv: Därför är svenska företag mindre produktiva än tyska