REGELKRÅNGLET

Svenskt Näringsliv: Positivt att regeringen lanserar förenklingspaket

Christer Östlund, expert på regelförbättring, på Svenskt Näringsliv. Bild: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Att regeringen lanserar ett förenklingspaket för företagare i höstens budgetproposition välkomnas av Svenskt Näringsliv.

Det skriver Christer Östlund, expert på regelförbättring, i en kommentar. Han beskriver det som den första strukturella reformen på 15 år.

”Genom de förslagna insatserna tas ett viktigt steg mot att minska företagens regelkostnader. Nu återstår att utforma rådens uppdrag och organisation på ett sätt som säkerställer att arbetet blir effektivt och att det får genomslag i den fortsatta regelgivningen”, skriver han.

Även NNR (Näringslivets Regelnämnd) välkomnar regeringens satsningar på regelförenkling för företag.

– Näringslivets Regelnämnd (NNR) och dess medlemmar har länge efterlyst en gemensam ingång och samordning för regelförbättringsarbetet från regeringens och myndigheternas sida, liksom ett systematiskt arbete för att undvika konsekvenserna av överimplementering av EU-lagstiftning. Vi ser därför mycket positivt på det reformpaket som presenterats och ser fram emot att få medverka i den vidare processen, säger Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd, i ett pressmeddelande.

Svenskt Näringsliv: Första strukturella reformen på 15 år för att minska regelkrånglet

NNR: NNR välkomnar regeringens satsningar på regelförenkling för företag