DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Debatt: Byggkrisen är en kris för hela samhället

Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen och David Johnsson, vd Trä- och Möbelföretagen Bild: Juliana Falldin

Byggkrisen påverkar hela samhället negativt. Därför måste regeringen nu ta krafttag för att inte bostadsbrist och arbetslöshet förvärras ytterligare, skriver David Johnsson, vd Trä- och Möbelföretagen och Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen, på DI debatt.

Skribenterna menar att det behövs mer incitament för både privata och offentliga aktörer att bygga fler bostäder.

”Detta uppnås främst genom skattelättnader för investeringar i bostadsutveckling och krafttag för att smörja de byråkratiska processer som ofta försenar byggprojekt. Regeringen måste sänka trösklarna till ägt boende så att fler människor får möjligt att förverkliga sina boendedrömmar. Här måste regeringen gå vidare med förslag som startlån för förstagångsköpare och att slopa det skärpta amorteringskravet. Även systemet för hyressättning bör ses över. Genom att göra det mer attraktivt att bygga bostäder kommer utbudet att öka och prispressen minska”, skriver de.

Skribenterna menar att regeringen också måste sätta press på kommuner att tillgängliggöra mark och snabba på bygglovsprocesser.

”Byggkrisen är inte bara kris för den enskilde, utan en kris för hela vårt samhälle. När en hel sektor står helt stilla påverkas svensk tillväxt på totalen. De medarbetare som sägs upp i dag gör det dessutom på en arbetsmarknad som fortfarande är relativt god. Det finns därför en stor risk att byggindustrins nyckelkompetenser försvinner för alltid. Det är hög tid för regeringen att ta tag i den permafrost som lagt sig över bostadsbyggandet. Regeringens höstbudget kan bli ett första vårtecken”, avslutar de.

DI: Debatt: Byggkrisen är en kris för hela samhället