DET SVENSKA SKATTETRYCKET

Ledare: Höjda marginalskatter ger färre arbetade timmar

Mikael Damberg (S) och finansminister Elisabeth Svantesson Bild: Claudio Bresciani/TT

Att pausa indexeringen av den statliga inkomstskatten, för att få ett lite större budgetutrymme, är ett trick som Socialdemokraterna brukar använda. Nu har även Moderaterna hamnat där, vilket är skadligt för det svenska skattesystemet. Det menar DN Ledare.

DN beskriver hur den S-ledda regeringen 2016 och 2017 använde sig av knepet. De menar att när regeringar återupprepar metoden innebär det mindre pengar till statskassan på lång sikt.

”Innevarande budgetår ger de en liten budgetförstärkning. Men höjda marginalskatter ger också färre arbetade timmar, vilket i sin tur betyder mindre skatteintäkter. Faktum är att denna effekt är så stor att staten över tid kanske går back på tilltaget”, skriver tidningen.

”Kanske hade det här ändå inte varit så mycket att yvas över om det handlat om en enskildhet. Om svenska politiker normalt gjorde det som var rätt i stället för det som är lätt. Tyvärr är det inte fallet, och det gäller inte minst skatterna.”

DN: Ledare: Regeringen kan inte låta bli att testa S magiska budgettrick