DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Företagarna: Norrländska kommuner måste skärpa sig

Genrebild. Bild: Johan Nilsson/TT

Ju fler jobbskapare, desto lägre är arbetslösheten, skriver två representanter för Småföretagarnas Riksförbund på NSD debatt.

Debattörerna menar att de norrländska kommunerna är dåliga på att stimulera fram fler företagare som därmed kan minska arbetslösheten. En studie visar att bara Arjeplog och Älvsbyn når upp till nivån att minst var tjugonde vuxen är en jobbskapare, det vill säga fem procent av de som bor i en kommun ska driva företag med anställda.

”Mycket kan göras på lokal nivå för att göra företagandet mera attraktivt. Till exempel att stärka tryggheten med kommunala ordningsvakter, att underlätta offentlig upphandling och ha mera företagsvänligt bemötande från kommunala tjänstemän”, skriver Nima Sanandaji, utredare, och Peter Thörn, förbundsordförande.

NSD: Norrbottens kommuner har brist på aktivt företagande