DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

”Politiken behöver inte ursäkta täta kontakter med näringslivet”

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) och statsminister Ulf Kristersson (M) under deras besök på Volvo Cars fabrik i Göteborg. Bild: Björn Larsson Rosvall/TT

Att som borgerlig politiker ha goda kontakter med näringslivet är inte korrupt, utan nödvändigt för att kunna ta bättre beslut. Det skriver Hans Bergström på DI Debatt.

Hans Bergström, som är tidigare chefredaktör och ansvarig utgivare för Dagens Nyheter, menar att det är centralt i en demokrati att politiker inhämtar information från flera olika sfärer, däribland näringslivet, för att få ett brett beslutsunderlag.

”Elförsörjningen, som rymmer komplicerade system- och processfrågor, är central för många företag. Migrationsverkets rutiner för att hantera ansökningar om arbetskraftsinvandring har av och till varit en stor bromskloss, med svåra effekter för en vid krets av verksamheter, inklusive skolor med internationell inriktning. Utmärkande för vad man behöver få fram från näringslivshåll är att det oftast rör sig om sakförhållanden som statsråden inte varit riktigt medvetna om och inte har haft för avsikt att skapa”, skriver han.

”Till bilden hör att ledande politikers ”utspel”, särskilt i valrörelser, ofta har karaktär av hugskott – ogenomtänkta och icke genomförbara. Det är en samhällsvinst om den insikten kunde nås redan före åratal av utredningar”.

DI: Debatt: Politiken behöver inte be om ursäkt för täta kontakter med näringslivet