KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Debatt: Stärk kunskapen om immateriella tillgångar

Kunskapen om immateriella tillgångar behöver öka bland företag och myndigheter för att Sverige ska fortsätta vara ledande inom ny grön teknik. Det skriver Peter Strömbäck, generaldirektör på Patent- och registreringsverket, på DI Debatt.

Peter Strömbäck föreslår en rad olika lösningar för att öka förståelsen av immateriella tillgångar, som kan uppgå till 90 procent av ett företags totala tillgångar. Han vill bland annat att Patent-och registreringsverket får ett utökat utbildningsuppdrag för att kunna sprida patentinformation effektivare.

"En nyckelfaktor för att forskning och utveckling ska nå marknaden och leda till klimatnytta är förmågan att kontrollera forskningsresultat som i stort är immateriella tillgångar. PRV ser tyvärr en omfattande kunskapsbrist inte minst i nyare kunskapsintensiva bolag vad gäller att skapa värde i, och skydda, immateriella tillgångar. Risken finns därmed att värdefull kunskap och teknologi från akademi, institut och företag hamnar utanför svensk kontroll”, skriver han på DI Debatt.

"En snabbare prövning av patentansökningar inom grön teknologi skulle stärka incitamenten och möjligheten för företag att kontrollera sina affärsmöjligheter, och därigenom leda till hållbara affärer, produkter och tjänster”

DI: Debatt: Vässad innovationsförmåga ökar förutsättningarna för att lyckas med grön omställning