KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Ledare: Lyssna på ekonomerna i klimatfrågan

Bild: Peter Dejong

Om IPCC-panelen hade gett ekonomer större plats hade budskapet kunnat vara mer hoppfullt, skriver Carl-Fredrik Jaensson på SvD:s ledarsida.

Han understryker att rapporten har rätt i slutsatsen att beslut som har fattats inte räcker för att hålla tillbaka uppvärmningen till mindre än två grader, men menar ett större inflytande från ekonomer hade kunnat ge ett mer hoppfullt budskap.

”Snart finns ett koldioxidpris på så gott som samtliga utsläpp i Europa, som redan påverkar alla investeringsbeslut av detta förväntade, och i realtid handlade, koldioxidpris. När detta pris också sätts på varor som importeras från länder som saknar egen prissättning skapar det incitament att tidigarelägga investeringar i fossilfri produktion”, skriver han på SvD:s ledarsida.

SvD ledare: Lyssna på den ekonomiska vetenskapen i klimatfrågan