DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Debatt: Utanförskapet är Sveriges största samhällsproblem

Genrebild. Bild: Magnus Andersson/TT

I dag försörjs runt 725 000 personer i arbetsför ålder helt av sociala ersättningar, skriver företrädare för Almega på GP Debatt.

De lyfter fram att runt hälften av dessa skulle kunna ta ett jobb, men att problematiken är att bidragen är för generösa för att det ska löna sig.

”Ett par med ett barn, där båda vuxna lever på ekonomiskt bistånd, ökar sin disponibla månadsinkomst med blygsamma 200 kronor om en av dem börjar arbeta heltid”, skriver de och hänvisar till en ny rapport.

De föreslår en rad åtgärder för att öka drivkrafterna för att arbeta. Det handlar bland annat om att införa ett bidragstak, bygga ut jobbskatteavdraget och att fortsätta reformera Arbetsförmedlingen.

GP Debatt: Bidragen är för generösa för att det ska löna sig att ta ett jobb

Om debattörerna:

Patrick Joyce, chefekonom, Almega

Johannes Nathell, näringspolitisk expert, Almega

Anders Lenhoff, regionchef, Almega region väst