KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Bryggerier: Nytt förslag hotar det svenska pantsystemet

Bild: Jessica Gow/TT

Ett EU-förslag hotar ett ersätta det svenska pantsystemet med något som Sverige i hög grad har fasat ut: returglas och återfyllningsbara petflaskor. Det skriver företrädare för svenska bryggerier på Expressen Debatt.

Ett förslag från EU-kommissionen innebär att en viss andel av dryckesförpackningarna ska kunna återlämnas till producenterna för att tvättas och fyllas igen. Det skapar problem, menar den svenska bryggerinäringen.

”Returglasflaskan lämpar sig väl för restauranger och storkök, men för konsumenten som handlar i butik är den klumpig. Få vill släpa backar fram och tillbaka, särskilt om man inte har bil. Samtidigt skulle de återfyllningsbara petflaskorna öka dryckesförpackningarnas klimat- och miljöpåverkan”, skriver tolv företrädare för svenska bryggerier på Expressen Debatt.

De menar att den övergång som svenska bryggerier har gjort till aluminiumburkar och petflaskor i ett pantsystem varit helt logisk.

”Vi har skapat en högvärdig återvinning i ett cirkulärt system, där flaska blir flaska och burk blir burk. Vi har inte avfall – vi har råvara”, skriver de och avslutar:

”Vi uppmanar därför miljöminister Romina Pourmokhtari (L) att stolt stå upp för det svenska pantsystemet i förhandlingarna om förpackningsförordningen.

Tvinga oss inte att laga det som inte är trasigt. Ta i stället det pågående ordförandeskapet som ett tillfälle att visa upp det svenska exemplet för våra vänner i EU.

Om hela EU skulle uppnå samma nivå av återvinning av förpackningar som vi har i Sverige så vore alla vinnare.”