DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Debatt: Regeringen måste satsa på tillväxt

Karin Johansson, vice vd för Svenskt Näringsliv, och Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom på Svenskt Näringsliv. Bild: Sören Andersson

Det krävs en tillväxtbudget i höst, skriver Svenskt Näringslivs vice vd Karin Johansson och chefsekonom Sven-Olov Daunfeldt i en debattartikel i Di.

Skribenterna har förståelse för att den moderatledda regeringens första budget var inriktad på att hantera elkris och inflation. Men nu krävs en annan inriktning:

”Ett tydligt tillväxtfokus måste prägla budgeten och reformarbetet. Riksbanken hanterar inflationen. Regeringens fokus bör vara reformer som möjliggör en starkare ekonomisk utveckling på sikt”, skriver de.

Sven-Olov Daunfeldt och Karin Johansson anser att politiken måste göra upp med föreställningen att alla problem kan och ska lösas med bidrag och stöd.

De presenterar flera förslag på reformer som ska minska det stora utanförskapet i samhället. De vill även ha en vassare utbildning som i högre grad utformas efter näringslivets behov. Trösklarna för arbetskraftsinvandring av kvalificerad personal behöver sänkas och på bostadsmarknaden behövs bland annat en friare hyressättning i nybyggnation. Även regelverken som styr miljötillståndsprocesser måste förenklas och bli mer förutsägbara, menar de.

”Om regeringen vill möjliggöra en märkbar omläggning och nå tydliga förbättringar under mandatperioden så är det i budgeten för 2024 som åtgärderna behöver konkretiseras och genomföras”, skriver de.

Di Debatt: Tillväxtbudget efterlyses