FÖRETAGEN I VÄLFÄRDEN

Ledare: ”Utan privata företag ingen värdig omsorg”

Bild: Hasse Holmberg/TT

”Myndighetsbeslutet om börsnoterade Humanas assistansverksamhet är dramatiskt. Det stoppar i ett slag verksamhet som motsvarar en tredjedel av bolagets omsättning och något större andel av rörelseresultatet”, skriver Tobias Wikström på Di:s ledarsida.

Men att brukare sedan 90-talet själva kunnat välja vem de vill ha som personlig assistent har varit uppskattat, menar han.

”Det går inte att överskatta vad detta har betytt för personer med funktionsnedsättning, att få makt över sitt eget liv och vem som ska ta hand om den närmaste omsorgen. Denna valfrihet hade inte kunnat bli verklighet utan privata företag. I statistiken över vilken anordnare som de LSS-berättade valt faller kommunernas andel kraftig medan de privata företagen ökar. På 20 år har en total rockad skett där bolagen dominerar som anordnare. Detta har skett för att samhällets kanske mest sårbara personer har fått välja själva.”

Dagens Industri: ”Utan privata företag ingen värdig omsorg”