DEN AKUTA ELKRISEN

Debatt: Flera brister i systemet för bortkoppling av elanvändare

Genrebild. Bild: Galina Sandalova

Det finns flera svagheter i planeringssystemet för styrning av el till prioriterade elanvändare vid kortvarig elbrist, skriver Christine Große och Pär M Olausson vid Mittuniversitetet på Di Debatt.

”Det finns stort behov av att vidareutveckla Styrel för att stärka samhällets beredskap och motståndskraft. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt informationssäkerhet som inte bara avser skydd av konfidentiell information, utan även integritet och tillgänglighet för behöriga användare”, skriver debattörerna.

De hänvisar även till en ny SNS-rapport där de lyfter fram förslag på åtgärder som skulle kunna förstärka processen. Det handlar bland annat om att integrera Styrel i det ordinarie krishanteringssystemet samt att utöka samverkan mellan parterna i planeringssystemet.

Di Debatt: Flera risker i systemet för elbortkoppling

Om debattörerna:

Christine Große doktor i data- och systemvetenskap och verksam vid Risk & Crisis Research Centre, Mittuniversitet.

Pär M Olausson, docent i statsvetenskap och verksam vid Risk & Crisis Research Centre, Mittuniversitet.