EU:S FRAMTID

Debatt: EU:s klimatmål nås med stärkt konkurrenskraft

Konkurrenskraftiga företag, innovation och teknikutveckling är avgörande för att nå EU:s mål om grön omställning, skriver Mats Kinnwall och Joel Jonsson vid Teknikföretagen på Di Debatt.

Men att stärka den inhemska produktionskapaciteten genom diverse politiskt identifierade strategiska projekt är inte ändamålsenligt. Att därtill etablera produktionsmål är ett inslag av ett annat ekonomiskt system, som utmanar grundläggande marknadsliberala principer.

”Teknikföretagen har vid upprepade tillfällen varnat för att en ökad statlig inblandning i den europeiska ekonomin kan leda till en snedvridning av konkurrensen på den inre marknaden, som särskilt missgynnar innovativa företag från länder som Sverige med mindre möjlighet och benägenhet att subventionera den inhemska industrin”, skriver Mats Kinnwall och Joel Jonsson i Di.

Teknikföretagen vill se ett förnyat fokus på konkurrens och öppen handel som drivkraft för en innovativ och långsiktigt konkurrenskraftig industri i Europa.

DI: Debatt: Stärkt konkurrenskraft avgörande för att nå EU:s politiska ambitioner