FÖRETAGEN I VÄLFÄRDEN

Debatt: Motståndet mot privat vård en våt filt över Vårdsverige

Mårten Blix, fil dr i nationalekonomi vid Ratio, författare till boken Privatizing Welfare Services – Lessons from the Swedish Experiment, Kajsa Dovstad, läkare och välfärdsansvarig på tankesmedjan Timbro. Bild: Pressbild

Nationalekonomen Mårten Blix och läkaren Kajsa Dovstad försvar den privata vården i en debattartikel i DI.

”Tyvärr har kritiken mot privata utförare lagt sig som en våt filt över vård-Sverige. Privata vårdgivare bidrar med innovationer och skulle kunna hjälpa till att korta köerna, men är rädda för att stöta sig med regionerna och själva söka upp patienter som skulle ha nytta av deras tjänster”, skriver Mårten Blix, fil dr i nationalekonomi vid Ratio och Kajsa Dovstad, läkare och välfärdsansvarig på tankesmedjan Timbro.

De anser att vården har byråkratiserats och har ett ledarskapsproblem. Det har lett till långa vårdköer.

Det är absolut inte en resursfråga:

”Den svenska specialistvården får därtill oproportionellt mycket resurser i förhållande till primärvården. Med andra ord har specialistvården utomordentligt goda förutsättningar att klara sitt uppdrag. Ändå blir köerna längre”, skriver debattörerna.

DI: "Med en tuffare vårdgaranti och fler privata utförare kan vårdköerna i Sverige bli lika korta som i Danmark