DE KRÅNGLIGA MILJÖTILLSTÅNDEN

”Miljömyndigheter har getts för stort tolkningsutrymme”

Vattenkraftverket i Porjus Bild: Fredrik Sandberg/TT

För stor makt till miljömyndigheter har lett fram till kaoset med överprövningar av vattenkraft, skriver Peter Wennblad i en SvD-ledare.

Han anser att det är fel att peka finger mot Miljöpartiet, vilket miljöminister Romina Pourmokhtari och energiminister Ebba Busch gjorde när regeringen nyligen meddelade att de pausar överprövningarna av vattenkraften.

Ett stort ansvar ligger på miljömyndigheter:

”Det beror mindre på illvilja än på på att länsstyrelser och andra miljömyndigheter getts för stort tolkningsutrymme för hur planen ska tillämpas. De har heller inte getts ett tydligt ansvar för att minimera produktionsförlusterna”, skriver han.

SvD Ledare: Allt är faktiskt inte Miljöpartiets fel