FRAMTIDENS PENSIONER

Pensionsmyndigheten: Budskap om pensioner skorrar falskt

Daniel Barr, generaldirektör för Pensionsmyndigheten. Bild: Henrik Montgomery/TT

Allt färre omfattas av principen att ju mer man arbetar desto högre blir pensionen, varnar Daniel Barr, generaldirektör på Pensionsmyndigheten, på DN debatt.

Den så kallade livsinkomstprincipen omfattar bara fyra av tio svenskar; principen innebär att pensionen beräknas utifrån de samlade arbetsinkomsterna under hela livet. Det ska alltså gå att påverka pensionen genom att arbeta mer.

Två förklaringar till att livsinkomstprincipen inte längre gäller för många svenskar är den höjda garantipensionen och den kommande uppräkningen av pensionerna.

’”Hittills har Pensionsmyndigheten lagt stora resurser på att informera om livsinkomstprincipen i pensionssystemet och att det exempelvis lönar sig att jobba ett år extra före pensionen. Det budskapet skorrar falskt då så många inte längre omfattas av livsinkomstprincipen”, skriver Daniel Barr.

DN: ”För de som befinner sig i inkomstskiktet där det nya inkomstpensionstillägget trappas av kan till och med pensionen minska vid extra arbete – en så kallad Pomperipossaeffekt”